Thi công lắp đặt hệ thống chống sét tại Trường tiểu Học thuộc Tuy Phong Bình Thuận

23.09.2022