THI CÔNG CHỐNG SÉT NHÀ PHỐ BIỆT THỰ NHÀ THÁI TẠI HÀM TÂN - BÌNH THUẬN

04.08.2022