Lắp Đặt Hệ Thống Tiếp Địa Cho Cây Xăng Phụ Vụ Sân Golf Dự Án Novaworld Phan Thiết

01.08.2022